• การสมัครสมาชิกกับ www.Saengdao.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • การสมัครสมาชิกซื้อหนังสือออนไลน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกเว็บบอร์ด ดังนั้นถ้าต้องการใช้งานเว็บบอร์ดท่านจะต้องสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดอีกครั้งหนึ่ง

 • การสมัครสมาชิกกับเรานั้น ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้
     -ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้จากหน้าเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 4
     -ท่านจะได้รับข่าวสารต่างๆ หรือที่เรียกว่า Mailing Lists ทันที ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า หรือโปรโมชั่นใหม่

 • สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นั้น ทางเรามีกฎและระเบียบต่างๆ ดังนี้
      -การชำระเงินค่าสินค้านั้น ทางทีมงานอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถชำระเงินได้หลายทาง โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการชำระเงิน
      -เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามผลของใบสั่งซื้อต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไชต์ในส่วนของสมาชิก
      -ทางเรากำหนดระยะเวลาในการชำระเงินหลังจากสั่งสินค้า จะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30)
      -หากท่านชำระเงินล่าช้าจากข้อข้างต้น ใบสั่งซื้อรายการนั้นๆ จะถูกยกเลิกโดยระบบของเราทันที ท่านจะต้องติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการชำระเงินของใบสั่งซื้อนั้นๆ
      -ทางทีมงาน www.Saengdao.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางทีมงาน www.Saengdao.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือหยุดการให้บริการสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า