ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
กิจกรรม
 
 
 
เลือกกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม "โครงการปันความรู้สู่น้อง"
 

          ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า ”การอ่านทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ”

 
 

          "การสร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือจะสร้างความเปลี่ยนแปลง" อย่างไม่ต้องสงสัย มีตัวอย่างยืนยันมากมายทั้งในระดับบุคคลตลอดจนระดับชาติ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนมีนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรนี้ไปถึงผู้อื่นๆ ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญที่สุดเราเชื่อว่าการจัดการเรื่องหนังสือรับบริจาคที่ดี ผู้รับหนังสือต้องเป็นผู้เลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการ เพราะจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน เพราะการเริ่มต้นที่ตัวเองเลือกและเป็นเจ้าของ ไม่ใช่ถูกกำหนดแบบยัดเยียด ท้ายสุดเราเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ การให้และการแบ่งปันที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ ทั้งเป็นผู้บริจาคหนังสือดีมือสอง เป็นอาสาสมัครในกระบวนการจัดการหนังสือบริจาค (เว็บไซต์ http://www.read4thai.org/)

          ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือ อาทิ หมวดหนังสือเด็ก หมวดหนังสือต่างประเทศ หมวดหนังสือประวัติศาสตร์ หมวดหนังสือนวนิยาย และหมวดหนังสือทั่วไป ฯลฯ ซึ่งมุ่งหวังที่ส่งเสริมการอ่านให้กับทางโรงเรียน อยากให้อนาคตของชาติ รักการอ่านหนังสือ. โดยระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ได้มีโครงการ “ปันความรู้สู่น้อง” เพื่อส่งมอบหนังสือบริจาคมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อโรงเรียน ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และโรงเรียนบ้านดอยติ้ว อ.ท่าวังผา จ.น่าน รวมเป็นมูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำหนังสือบริจาคชุดนี้ ไปเป็นวิทยความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลาย สำหรับห้องสมุดโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

   
     
   
     
   
 

          ทางสำนักพิมพ์ฯ จะนำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ มาฝากสมาชิกในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

  • บริษัท โนเบิ้ล แจ๊ส จำกัด
  • คุณพรวิไล สังดำหรุ
  • คุณจีราพร มัจพันธุ์
  • คุณจิระภร คุ้มศิริ
  • คุณป้ากระปุก
  • คุณลุงแม็กและครอบครัว

 
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดอยติ้ว อ.ท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เมื่อ : 2011-02-19 08:00:00 ถึง 2011-02-20 18:00:00
 
 
   
   
   


 
   
 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/