ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
ส่วนงบประมาณ
 
 
 
          ตามที่รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 อ้างถึงนโยบายส่งเสริมการอ่านโดย ให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และ ให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน

          สำนักพิมพ์แสงดาวมีความยินดีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดยข้อกำหนดยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ
          1. ยุทธศาสตร์การทำให้คนไทยทุกคนมีความสามารถด้านการอ่าน
          2. ยุทธศาสตร์การสร้างนิสัยรักการอ่าน
          3. ยุทธศาสตร์การสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการรักการอ่านให้เกิดขึ้น


          เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน ตามนโยบายของรัฐบาล และยินดีที่จะเป็นตัวแทนบรรณารักษ์เพื่อจัดหาหนังสือเข้างบประมาณห้องสมุด 3ดี และสามารถจัดหาหนังสือได้ตามที่บรรณารักษ์ต้องการ
 
สำนักพิมพ์แสงดาว                  

 
     ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     รายการหนังสือปี 2562 Microsoft Excel (excel) PDF File (pdf)
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27/07/2558
 
 

        สำหรับบรรณารักษ์ ยินดีรับทุกเงื่อนไข

        คลิ๊กลงทะเบียน สำนักพิมพ์จะจัดส่งรายละเอียดพร้อมของแทนใจ ให้ท่านตามข้อมูลที่ท่านแจ้งมา
 


 
   
 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/