ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
รายละเอียดหนังสือ
 
 

   
 
เรื่องสั้นคัดสรรของนักเขียนรางวัลโนเบล เฮมิงเวย์
 
เรื่องสั้นคัดสรรของนักเขียนรางวัลโนเบล เฮมิงเวย์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิม์แสงดาว
ผู้เขียน : เฮมิงเวย์ (อาษา ขอจิตต์เมตต์ : แปล)
ประเภท : วรรณกรรม
 
ราคาปก : 500.00 บาท
ส่วนลด :
20%
คงเหลือ : 400.00 บาท
( ราคาส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)
ISBN : 978-616-388-222-6
พิมพ์ครั้งที่ : 1
พิมพ์ปีที่ : 2560
จำนวนหน้า : 640 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 x 3
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
  หยิบใส่ตะกร้า ย้อนกลับ
 

 
เนื้อเรื่อง :
       

เฮมิงเวย์คือนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้  เร่ืองราวของเขา ท้ังชีวิตและผลงาน เป็นท่ีน่าสนใจต่อนักอ่าน และต่อนักเขียน  วรรณกรรมของเขากล่ันออกมาจากเลือดเน้ือและชีวิต และไม่ว่าใครจะวิพากษ์  วิจารณ์ถงึตัวตนของเฮมงิเวย์อย่างไร แต่ผลงานของเขาคอืสุดยอดวรรณกรรม และนี่คือสุดยอดเรื่องสั้นคัดสรรของสุดยอดนักเขียนนามเฮมิงเวย์  ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาด!

 
   
 
   
 
 
   

 
   

 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/