ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
รายละเอียดหนังสือ
 
 

   
 
อัคราภิรักษศิลปิน
 
อัคราภิรักษศิลปิน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
ผู้เขียน : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ประเภท : อัตชีวประวัติ
 
ราคาปก : 300.00 บาท
ส่วนลด :
20%
คงเหลือ : 240.00 บาท
( ราคาส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)
ISBN : 978-616-388-242-4
พิมพ์ครั้งที่ : 1
พิมพ์ปีที่ : 2561
จำนวนหน้า : 264 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 x 1.5 ซม.
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
  หยิบใส่ตะกร้า ย้อนกลับ
 

 
เนื้อเรื่อง :
       

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นศิลปินทรงเป็นนักเปียโนผู้เชี่ยวชาญที่แสดงฝีมือต่อมหาชนได้อย่างสง่างาม ทรงพระราชนิพนธ์เพลงหลายเพลง และทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ แต่เหนือยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการทรงปกปักรักษาศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง ทรงสร้างศิลปินฝีมือชั้นยอดระดับโลกจำนวนมากมายจากชาวบ้านชาวเขาที่ไร้การศึกษา และทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลต่าง ๆ ให้สร้างผลงานศิลปะอันวิจิตร แสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาติไทยไว้เป็นมรดกของแผ่นดินจำนวนมาก

 

มีผู้ถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น พระราชสมัญญา “แม่ของแผ่นดิน” เป็นพระราชสมัญญาที่ประชาชนชาวไทยน้อมเกล้าน้อม-กระหม่อมถวายอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างที่สุด และเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเศียรเกล้า เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ยิ่งใหญ่เปรียบประดุจมารดาที่โอบอุ้มดูแลบุตรทั้งแผ่นดิน นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกช่างศิลป์ไทย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” และกระทรวงวัฒนธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” ล้วนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์อันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สืบสานเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยมาช้านาน

 

 
   
 
   
 
 
   

 
   

 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/