ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
รายละเอียดหนังสือ
 
 

   
 
สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย
 
สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้เขียน : โสมชยา ธนังกุล
ประเภท : ชีวประวัติ
 
ราคาปก : 210.00 บาท
ส่วนลด :
20%
คงเหลือ : 168.00 บาท
( ราคาส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)
ISBN : 978-616-388-247-9
พิมพ์ครั้งที่ : 1
พิมพ์ปีที่ : 2561
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 x 1.3 ซม.
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
  หยิบใส่ตะกร้า ย้อนกลับ
 

 
เนื้อเรื่อง :
       

ศาสตร์ทุกศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดำรงอยู่ได้ เรื่องราวของพวกท่าน อัตชีวประวัติของนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จึงควรค่าแก่การจดจำและยกย่องสรรเสริญ บางท่านให้กำเนิดและบุกเบิกงานด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ ชีวิตของมนุษย์พัฒนาขึ้น ยืนยาวมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น งานของพวกท่าน ผ่านความยากลำบาก ผ่านวิริยะอุตสาหะ ผ่านภยันตรายที่น่าตระหนก แต่พวกท่านก็ยังคงมุ่งมั่น ฟันฝ่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาวิธีการทำงาน วิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อสังคมและวิชาการ เพราะพวกท่าน ถือเป็นวีรบุรุษของชาติ ที่มิได้ออกรบด้วยศัสตราวุธ แต่อาวุธของพวกท่าน คือปัญญา และความกล้า ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยศาสตร์อันยิ่งใหญ่

แพทย์

 • สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
   พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

• ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม
  ผู้บุกเบิกวงการจิตเวชในประเทศไทย

• ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
  บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย

• ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
  นายแพทย์นักโบราณคดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
  บิดาแห่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

• ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
  
ปูชนียบุคคลแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย

• นายแพทย์เจริญ สืบแสง
  
ขบถสันติภาพ

• นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
  
ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

• ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร
  
ผู้จัดรายการจิตวิทยาทางวิทยุต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก

• นายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร
   
ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น

• นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
  
ผู้วางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ชาวไทย

นักวิทยาศาสตร

• ดร.ตั้ว ลพานุกรม
   
ผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม

• หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล
  
นักประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

• ศาสตราจารย์ หลวงพรตพิทยพยัต
  ผู้วางรากฐานการสอนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัย

• ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธ
  
ปรมาจารย์แห่งวิชาเคม

• ศาสตราจารย์ ดร.ทองศุข พงศทัต
  
ผู้แต่งตำาราเคมีสำาหรับเยาวชนไทยในยุคแรก

• ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
  
ผู้แต่งตำาราชีววิทยาสำาหรับเยาวชนไทยในยุคแรก

• ศาสตราจารย์เสนาะ ตันบุญยืน
  
โฆษกบีบีซีและเสรีไทยสายอังกฤษ

• ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
  
นักวิชาการผู้ริเริ่มปฏิรูปมหาวิทยาลัย

• ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล
  
ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันทน์

• ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย
  
นักพฤกษศาสตร์ผู้เป็นราชบัณฑิต

 
   
 
   
 
 
   

 
   

 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/