ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
รายละเอียดหนังสือ
 
 

   
 
เจ้านายและพระสนมเอก
 
เจ้านายและพระสนมเอก
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้เขียน : ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ประเภท : ชีวประวัติ
 
ราคาปก : 600.00 บาท
ส่วนลด :
20%
คงเหลือ : 480.00 บาท
( ราคาส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)
ISBN : 978-616-388-321-6
พิมพ์ครั้งที่ : 1
พิมพ์ปีที่ : 2562
จำนวนหน้า : 632 หน้า
ขนาด : 16 x 22.3 x 3.7 ซม.
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
  หยิบใส่ตะกร้า ย้อนกลับ
 

 
เนื้อเรื่อง :
       

รวมบทพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จฯพรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงเขียนถึงพระราชประวัติ และพระประวัติของ “เจ้านาย” ในราชวงศ์จักรีซึ่งมีทั้งฝ่ายวังหลวง วังหน้า (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) วังหลัง (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) รวมทั้งพระราชโอรสธิดาและพระสนมเอกที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและประเทศชาติอย่างมากมาย อาทิ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรออุดมศักดิ์ ฯลฯ นอกจากฝ่ายหน้าแล้วยังมีฝ่ายในหรือ “พระสนมเอก” ก็มีบทบาทไม่แพ้ฝ่ายหน้าเช่นกัน อาทิ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) ฯลฯ

 

 
   
 
   
 
 
   

 
   

 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/