ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
รายละเอียดหนังสือ
 
 

   
 
ขุนช้างขุนแผน ฉบับ ป.อินทรปาลิต
 
ขุนช้างขุนแผน ฉบับ ป.อินทรปาลิต
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้เขียน : ป.อินทรปาลิต
ประเภท : วรรณกรรม
 
ราคาปก : 650.00 บาท
ส่วนลด :
20%
คงเหลือ : 520.00 บาท
( ราคาส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)
ISBN : 978-616-388-271-4
พิมพ์ครั้งที่ : 2
พิมพ์ปีที่ : 2562
จำนวนหน้า : 720 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 x 4 ซม.
ชนิดกระดาษ : กรพดาษถนอมสายตา
  หยิบใส่ตะกร้า ย้อนกลับ
 

 
เนื้อเรื่อง :
       

ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีกลอนเสภามุขปาฐะที่มีตัวละคร ฉากและ
บรรยากาศตรงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงในครั้งกรุงเก่า
ซึ่งมีเหตุการณ์บางช่วงตอนเหมือนในพระราชพงศาวดาร คำให้การชาวกรุงเก่า
ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒ และนักวิชาการวรรณคดีบางท่านกล่าวว่าได้แต่งกลอน
เสภาเรื่องนี้ขึ้นในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทว่า ต้นฉบับได้สูญหาย
ไปหมดสิ้น จนกระทั่งถึงแผ่นดินต้นรัตนโกสินทร์จึงมีการแต่งเติมขึ้นใหม่และ
เลียนแบบแต่งกลอนเสภาให้เหมือนครั้งกรุงเก่า ซึ่งมีผู้แต่งอยู่หลายพระองค์และ
หลายคนที่ต่างรับผิดชอบแต่งกลอนเสภากันคนละตอน และได้มีการจัดพิมพ์เป็น
เล่มสมุดฝรั่งขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
โรงพิมพ์หมอสมิท หรือแซมมวล จอห์น สมิท (Samuel John Smith) ต่อมาได้มี
การรวบรวมชำาระขึ้นใหม่ เรียกว่า ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

ป.อินทรปาลิต มีความคิดที่จะให้กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน แพร่หลาย
ในหมู่นักอ่านมากยิ่งขึ้น จึงได้นำามาเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่ในรูปแบบนวนิยายที่มีทั้ง
โครงเรื่อง ตัวละคร การดำาเนินเรื่อง และบรรยากาศเหมือนกลอนเสภาขุนช้างขุนแผน
ทุกประการ เพียงแต่ไม่ลงรายละเอียดในเรื่องความเชื่อ เครื่องรางของขลัง ภูตผี
ปีศาจ ไสยศาสตร์ต่าง ๆ ความฝันและลางร้าย ฯลฯ แต่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของสารัตถะ
ชีวิตและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับความเป็นไปของตัวละครเป็นหลักใหญ่

 

 
   
 
   
 
 
   

 
   

 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/